The Edge // Most innovative workspace

The Edge staat bekend als het meest duurzame en innovatieve kantoor op dit moment. Het kantoor, aan de Zuidas van Amsterdam, wordt onder meer bewoond door Deloitte en AKD Advocaten en is ontwikkeld door Ostrom Vastgoed.

De technologie en architectuur zijn zo op elkaar afgestemd dat het gebouw reageert op zowel het buitenklimaat als op het gebruik. Naast duurzaamheid is er in The Egde veel aandacht besteed aan het faciliteren van sociaal contact tussen de bewoners. Met de opkomst van de netwerksamenleving verandert ook de functie van het kantoor. Het virtueel verbonden zijn en kunnen samenwerken vraagt om sociale verbondenheid. The Edge is een perfect voorbeeld van de ontmoetingsplek van de toekomst.

Het atrium is het hart van het gebouw. De terrassen met ieder een andere functie zorgen voor diversiteit in de ontmoetingsplekken. The Edge is ontworpen vanuit de principes van ‘Het Nieuwe Werken’. Er is over alles nagedacht. Het ontwerp, de lay-out, meubels en technologie ondersteunen de verschillende vormen van (samen-)werken. Het gebouw is te vergelijken met een moderne stad: De functionaliteit is divers en een ieder vindt zelf zijn of haar weg.

The Edge verbindt

In het digitale tijdperk zijn we steeds op zoek naar de meest effectieve vormen van communiceren. Technologie wordt steeds belangrijker: het gebruik daarvan zal meer en meer gaan samenvloeien met face-to-face communicatie. De technologische innovaties toegepast in The Edge, helpen de medewerker hierbij. Niet voor niets zijn de principes ‘nabijheid’, ‘toegankelijkheid’ en ‘privacy’ key en toegepast in het ontwerp van The Edge:

Nabijheid //

Nabijheid is één van de belangrijkste factoren om sociale interactie te stimuleren. In een groot gebouw als The Egde heeft nabijheid ook een virtueel karakter gekregen. Via de geïntegreerde technologie van het systeem Mapiq zijn collega’s in staat elkaar makkelijk te vinden. Zo weet iedereen welke key-personen of teamgenoten in de buurt en beschikbaar zijn.

Toegankelijkheid //

Door ‘open spaces’ en verschillende koffiebars in The Edge wordt de mogelijkheid elkaar spontaan te ontmoeten gestimuleerd. Het meubilair en interieur is heel bewust gekozen, omdat de context van invloed is samenwerking. Alle beschikbare ruimten in The Edge zijn daarom zichtbaar op foto’s in Mapiq. Dit inzicht (voor iedere medewerker) in combinatie met een laagdrempelig reserveringssysteem, zorgt ervoor dat medewerkers, waar zo ook zijn, gemakkelijk een passende werkplek kunnen reserveren.

Privacy //

Om interactie te stimuleren is juist ook privacy belangrijk. Ook in een open omgeving kan een gevoel van privacy gecreëerd worden. Het is een subtiele balans tussen de akoestiek, visuele rust en een gevoel van geborgenheid. Het kantoor voorziet daarom in fysieke zin in luwte gebieden en stiltekamers. Het schakelen tussen toegankelijke en afgesloten werkruimtes is in The Edge eenvoudig. De tooling draagt hier aan bij en geeft inzicht waar het rustig is en waar stiltekamers vrij zijn. Transparantie en zorgvuldigheid vormen een belangrijke leidraad in het privacy beleid van The Edge.

The top of the Social Ladder

De beste plek om te werken. Dat is wat Deloitte ambieerde bij het bouwen en ontwerpen van The Edge. Het energiegebruik is daarbij een belangrijk aspect. Maar zeker niet het enige. Het gaat ook gezondheid van medewerkers en de juiste ‘connectiviteit’ in een gebouw. Dit zal in de toekomst de trend worden. The Edge maakt slimmere interactie tussen mensen mogelijk. Het gebouw en de technologische innovaties vullen elkaar hierin aan. Deloitte legt met The Edge de lat hoog. Het gebouw is een voorloper in de transformatie van het kantoor naar sociale ontmoetingsplek en verbinder van professionele netwerken.

IMG_3631

IMG_3632

IMG_3642

IMG_3644

IMG_3664

IMG_3670

IMG_3676

IMG_3686

Guest Editor Anne Wernand is gedragswetenschapper en heeft bijgedragen aan de implementatie van Mapiq. Anne kijkt vanuit samenwerking en empowerment van medewerkers naar succesvolle en innovatieve werkplekken. Anne is tevens business community host bij The Impact Hub Amsterdam.

Anne schreef eerder samen met Titia van den Berg over The Edge // Titia werkt sinds 2000 als zelfstandig organisatie adviseur en is gespecialiseerd in de combinatie van organisatieontwikkeling en architectuur. Identiteit, innovatie en co-creatie vormen basisbegrippen in haar aanpak.

Fotografie // Alyssa van Heyst

www.the-edge.nl